E-farm® Pro

Ammattilaisen työkalu neuvontaan ja opetukseen


E-farm® Pro on markkinoiden monipuolisin ohjelma uusiutuvan energian investointien tarkasteluun. Ohjelma sisältää kahdeksan eri energiamuotoa, joiden jokaisen alla on lukusia eri valintamahdollisuuksia. Lähtökohtainen ajatus ohjelmassa on selvittää, kuinka paljon olemassa olevista raaka-aineista on mahdollista tuottaa energiaa ja onko tuottaminen taloudellisesti järkevää.

 

E-farm® Pro on puolueeton ja laitetoimittajista riippumaton sovellus. Kaikki ohjelman tausta-aineisto on koottu tunnettujen tutkimusorganisaatioiden ja oppilaitosten julkaisusista. Lisäksi E-farm® Kohteista saatavaa käytännön tietoa hyödynnetään ohjelman taustalla.

Ohjelmalla on nopeaa tehdä laskelmia ja lähtöarvoja muuttamalla on helppoa havainnollistaa esimerkiksi:

  • kuinka paljon hakkeen kosteuspitoisuus vaikuttaa energiansaantoon tai

  • kuinka tuulivoimalan paikan valinnalla voi olla jopa moninkertaisia vaikutuksia voimalan energiantuotantoon.


Useat suomalaiset oppilaitokset ja neuvontaorganisaatiot ovat ottaneet ohjelman käyttöönsä. Ohjelmaa on hyödynnetty muun muassa:

  • Havaintovälineenä luennoilla ja seminaareissa.

  • Harjoitustöiden apuvälineenä ja työkaluna.

  • Neuvonnan työkaluna.

  • Työpajoissa.


Oheisella videolla opastetaan ohjelman biokaasulaskentaan esimerkin avulla.Voit tilata ohjelman tästä!

Tulemme mielellämme esittelemään tuotteitamme paikan päälle. Ota yhteyttä!