E-farm® Tuulikoulutus

Tuulesta temmattua energiaa


E-farm® Tuulikoulutus on tuulienergiasta kiinnostuneille ja pientuulivoimalainvestointia harkitseville tarkoitettu koulutusratkaisu. Koulutuksessa käydään läpi tuulivoimaan liittyvää asiaa niin yleisestä tuulitietoudesta pienen mittakaavan voimaloiden kannattavuuteen ja lupaprosesseihin asti. Koulutuksessa käydään läpi tuulienergian tuottamista myös maanomistajan näkökulmasta.

Tuulikoulutuksemme aihepiirejä ovat:

  • Tuulivoiman perusteet ja historia.

  • Tuulivoiman tilanne Suomessa, maailmalla ja tulevaisuuden näkymät.

  • Tuulivoima-alan yrityksiä.

  • Tuulivoiman ympäristövaikutukset.

  • Pientuulivoima ja muut uusiutuvat energian lähteet.

  • Suomen Tuuliatlas.

  • Tuulivoimalan tuotannon arviointi, takaisinmaksuaika ja mittaukset.

  • Oman tuulivoimalan lupamenettelyt ja sähköverkkoon liittäminen.

  • Tuulivoima energiajärjestelmässä.