Uutiset

Avoin E-farm® Pro -koulutus 8.10. LAMK:lla

25.09.2014
Lahden ammattikorkeakoulu järjesti kaikille avoimen ja maksuttoman E-farm® Pro -ohjelman käyttökoulutuksen 8.10.2014 Lahdessa. Päivän teemana oli E-farm® Pro -ohjelman käyttö osana biohajoavan jätteen hyödyntämistä.

Päivän aikana tutustuttiin lyhyesti E-Farm® Pro-ohjelmaan ja siihen syksyllä 2014 tulleeseen päivityspakettiin. Pääpaino oli käytännön esimerkkilaskelmien teossa ja ohjelman käytön harjoittelussa.

Koulutuksen aikana tehtiin laskelmia eri kokoisten ja eri syötepohjilla toimivien ja rakenteilla olevien suomalaisten biokaasulaitosten lähtötietoja mukaillen. Lisäksi käsiteltiin maatalouden viljeltyjen raaka-aineiden hyödyntämistä energiantuotannossa.

Tilaisuuden järjesti Lahden ammattikorkeakoulun Tekniikan alan Biotyöpajat -projekti, joka on osa BIOLIIKE-projektia. BIOLIIKE-projektia rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Päijät-Hämeen liitto, Hämeen, Lahden ja Laurean ammattikorkeakoulut sekä yrityksiä.

Kiitos kaikille koulutukseen osallistuneille!

Uutiset

LAMK järjesti E-farm® Biokaasukoulutuksen 15.5.

07.05.2014
Lahden ammattikorkeakoulu järjesti kaikille avoimen ja maksuttoman E-farm® Biokaasukoulutuksen ja workshopin 15.5.2014 Lahdessa.

Päivän aikana tutustuttiin E-Farm® Pro-ohjelmaan ja erilaisten biomassojen hyödyntämiseen hajautetussa energiatuotannossa. Aamupäivällä tarkastelujen kohteena olivat erilaiset "jätejakeet", joista tuotetaan esimerkiksi biodieseliä, puuenergiaa ja peltoenergiaa. Iltapäivän workshop-osuudessa tutustuttiin biokaasuinvestointien teoriaan ja tehtiin E-Farm® Pro-ohjelmalla käytännön esimerkkilaskelmia. Tarkastelujen kohteina olivat muun muassa:

  • Maatilakokoluokan laitokset ja suuremmat yksiköt.

  • Erilaiset käyttökelpoiset syötteet ja niiden vaikutus prosessiin, kannattavuuteen ja laitoksen jäännöksen hyödyntämiseen.


Kaikki biokaasusta ja hajautetusta uusiutuvasta energiasta kiinnostuneet olivat tervetulleita workshoppiin.

Paikka: Lahden ammattikorkeakoulu, Tekniikan ala, Niemen kampus, B-talo, tila B208, Niemenkatu 73, 15140 Lahti

Tilaisuuden järjesti Lahden ammattikorkeakoulun Tekniikan alan Biotyöpajat -projekti, joka on osa BIOLIIKE-projektia. BIOLIIKE-projektia rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Päijät-Hämeen liitto, Hämeen, Lahden ja Laurean ammattikorkeakoulut sekä yrityksiä.

Kiitos kaikille osallistuneille!