Uutiset

Avoin E-farm® Pro -koulutus 8.10. LAMK:lla

25.09.2014
Lahden ammattikorkeakoulu järjesti kaikille avoimen ja maksuttoman E-farm® Pro -ohjelman käyttökoulutuksen 8.10.2014 Lahdessa. Päivän teemana oli E-farm® Pro -ohjelman käyttö osana biohajoavan jätteen hyödyntämistä.

Päivän aikana tutustuttiin lyhyesti E-Farm® Pro-ohjelmaan ja siihen syksyllä 2014 tulleeseen päivityspakettiin. Pääpaino oli käytännön esimerkkilaskelmien teossa ja ohjelman käytön harjoittelussa.

Koulutuksen aikana tehtiin laskelmia eri kokoisten ja eri syötepohjilla toimivien ja rakenteilla olevien suomalaisten biokaasulaitosten lähtötietoja mukaillen. Lisäksi käsiteltiin maatalouden viljeltyjen raaka-aineiden hyödyntämistä energiantuotannossa.

Tilaisuuden järjesti Lahden ammattikorkeakoulun Tekniikan alan Biotyöpajat -projekti, joka on osa BIOLIIKE-projektia. BIOLIIKE-projektia rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Päijät-Hämeen liitto, Hämeen, Lahden ja Laurean ammattikorkeakoulut sekä yrityksiä.

Kiitos kaikille koulutukseen osallistuneille!