Uutiset

LAMK järjesti E-farm® Biokaasukoulutuksen 15.5.

07.05.2014
Lahden ammattikorkeakoulu järjesti kaikille avoimen ja maksuttoman E-farm® Biokaasukoulutuksen ja workshopin 15.5.2014 Lahdessa.

Päivän aikana tutustuttiin E-Farm® Pro-ohjelmaan ja erilaisten biomassojen hyödyntämiseen hajautetussa energiatuotannossa. Aamupäivällä tarkastelujen kohteena olivat erilaiset "jätejakeet", joista tuotetaan esimerkiksi biodieseliä, puuenergiaa ja peltoenergiaa. Iltapäivän workshop-osuudessa tutustuttiin biokaasuinvestointien teoriaan ja tehtiin E-Farm® Pro-ohjelmalla käytännön esimerkkilaskelmia. Tarkastelujen kohteina olivat muun muassa:

  • Maatilakokoluokan laitokset ja suuremmat yksiköt.

  • Erilaiset käyttökelpoiset syötteet ja niiden vaikutus prosessiin, kannattavuuteen ja laitoksen jäännöksen hyödyntämiseen.


Kaikki biokaasusta ja hajautetusta uusiutuvasta energiasta kiinnostuneet olivat tervetulleita workshoppiin.

Paikka: Lahden ammattikorkeakoulu, Tekniikan ala, Niemen kampus, B-talo, tila B208, Niemenkatu 73, 15140 Lahti

Tilaisuuden järjesti Lahden ammattikorkeakoulun Tekniikan alan Biotyöpajat -projekti, joka on osa BIOLIIKE-projektia. BIOLIIKE-projektia rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Päijät-Hämeen liitto, Hämeen, Lahden ja Laurean ammattikorkeakoulut sekä yrityksiä.

Kiitos kaikille osallistuneille!

Uutiset

Biokaasupäivät Joensuussa ja Valtimolla

01.04.2014
Pääsiäisviikolla pidettiin kaksi E-farm® Biokaasupäivää Pohjois-Karjalassa. Samansisältöinen päivä järjestettiin:

  • Joensuussa tiistaina 15.4.2014 klo 9.00 - 15.30.

  • Valtimolla keskiviikkona 16.4.2014 klo 9.00 - 15.30.


Päivien teemat olivat:

  • Biokaasun tuotannon perusteet.

  • Biokaasun tuotannon kansalliset tavoitteet ja tuet.

  • Biokaasulaitosten tekniset toteutusvaihtoehdot.

  • Biokaasulaitosten lupaprosessit.

  • Biokaasulaitosten kannattavuus.


Tilaisuudet olivat avoimia ja maksuttomia, joten kaikki biokaasusta ja biokaasun tuottamisesta kiinnostuneet olivat tervetulleita tilaisuuksiin.

Tilaisuudet järjestivät ProAgria Pohjois-Karjalan hallinnoima Liikennebiokaasua Energiatiloilta- hanke ja Pikes Oy:n hallinnoima Pielisen Karjalan Bioenergiaverkostot ja - virrat - hanke, joita rahoittavat Euroopan unionin maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Pohjois-Karjalan ELY- keskus.

Kiitos kaikille osallistuneille!